Vårt koncept

För att börja med lite fakta – Vi vet att de nya trenderna kommer, och redan har börjat, att ha en stor finansiell påverkan på organisationer.

Följ med på resan!

Låt oss vara ärliga… Vi vet alla att transformationen av arbetslivet har pågått under en lång tid. Nu, påskyndad av pandemin, ser vi utvecklingen komma snabbare än väntat. Många av trenderna har pågått under en tid, många har växt sig starkare, vissa är nya. Vi kan dra slutsatsen att de organisationer som redan är framgångsrika inom några av områdena inom Future of Work upplever positiva ekonomiska effekter.

2015–2018: hållbara företag presterade bättre än marknaden vad gäller aktieägarvärde med 7,1%

Enbart i USA är kostnaden för byråkrati 3 biljoner dollar varje år

Organisationer som möjliggör distansarbete får ett antal ekonomiska fördelar, till exempel 33% lägre kostnad för kontorsutrymmen

Företag i översta kvartilen vad gäller etnisk och kulturell mångfald i ledningsgrupper har 33% högre sannolikhet att vara bland de mest lönsamma i sin bransch

Företag i översta kvartilen vad gäller jämn könsfördelning i ledningsgrupper har 21% högre sannolikhet att vara mer lönsamma än sina konkurrenter

50% av medarbetarna slutar på grund av missnöje med sin chef

Trender för människor och organisation

Vårt arbete startade med en omfattande genomgång av redan befintligt material som vi summerade i olika trender. Vi tror att av allt material, alla artiklar och alla tänkare inom området så är detta de tio trender som har mest påverkan på organisationer och människor.

Mänsklig upplevelse

Syftesdrivna organisationer

Nätverk och Samarbete

Kollektivt ledarskap

Motståndskraft och anpassningsförmåga

Nya roller och färdigheter

Talang utmaning

Nya arbetssätt

Inkludering & mångfald

Mänskligt driv