Vad vi gör

Vår definition
av Future of Work

”Att kontinuerligt anpassa och förbereda, oss som individer, våra organisationer och samhälle, för den exponentiella utveckling runt omkring oss som vägleds och stöds av starka nätverk och partnerskap.

Ni väljer enligt era behov specifika projekt och vi levererar. Eller varför inte följa med på resan och bli en Future of Work organisation! 

Future of Work Index TM är ett unikt verktyg, skapat för att hjälpa analysen och att underlätta det strategiska arbetet I verksamheter

Är ni redo för framtiden?

Future of Work Index TM är utvecklat i ett samarbete med företaget Decision Dynamics och baserat på Future of Work Modellen TM . Det diagnostiska verktyget ger ett holistiskt perspektiv på den pågående transformationen inom arbetslivet, samt ger organisationer möjlighet att analysera sin nuvarande position och skapa en strategi för framtiden.

Diagnosverktyget visar hur olika trender inom arbetslivet samverkar och korrelerar med varandra. Det ger en unik helhetsbild som kan användas för att planera organisationens utveckling och strategi framåt.

 

 

Följ med på resan och bli en Future of Work organisation

Varför inte vara med oss och bygga framtidens arbetsplatser tillsammans? Börja med inspiration, analysera var ni befinner er och bygg er resa tillsammans med oss.

 • Inspirerande möte, föreläsningar och workshops om framtida trender och vad det innebär för er organisation
 • Analyser av er befintliga situation i jämförelse med framtida, strategiska mål
 • Design av strategier och genomförandeolaner för att stärka organisationen
 • Stöd med diverse aktiviteter och program för att genomföra planerna

Exempel på projekt vi kan stödja med: 

 • HR Strategier
 • Rådgivning och coaching
 • Workshops och föreläsningar
 • Utveckling av medarbetarlöfte
 • Organisatorisk design
 • Förstå dina framtida kompetensbehov
 • Att designa rätt jobbinfrastruktur för framtiden

 

 • HR Process Design
 • Arbetskraftsplanering
 • Framtida arbetsplatsmodeller/ Hybridmodeller
 • Strategier för mångfald och inklusiva arbetsplatser

 

 

… och mycket mer. Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.

10 Strategiska Trender

Mänsklig Upplevelse

Kollektivt Ledarskap

Mänskligt Driv

Syftesdrivna Organisationer

Nätverk och Samarbete

Inkludering & Mångfald

Motståndskraft & Anpassningsbarhet

Nya Roller & Färdigheter

Talang utmaning

Nya arbetssätt