Vad vi gör

Med vår breda HR och affärserfarenhet kan vi stödja er i diverse projekt som fokuserar på individen, teamet och organisationen. Med vår kunskap skapar vi unika lösningar för just era behov.

Vår definition
av Future of Work

”Att kontinuerligt anpassa och förbereda, oss som individer, våra organisationer och samhälle, för den exponentiella utveckling runt omkring oss som vägleds och stöds av starka nätverk och partnerskap.

Ni väljer enligt era behov specifika projekt och vi levererar. Eller varför inte följa med på resan och bli en Future of Work organisation! 

Organisationsdesign för att skapa en framtida anpassningsbar och motståndskraftig infrastruktur

Har företaget haft tillväxt, men inte tid eller kunskap att bygga infrastrukturen anpassad för framtiden, samtidigt som det växer?

 

Behöver ni stärka er organisation för att förbättra affärsresultaten?

 

Behöver ni stärka befintliga arbetssätt med nya moderna arbetssätt eller säkerställa rätt kompetens i hela organisationen?

 

Är ni nyfikna på fördelarna med platta organisationer och nätverksorganisationer och hur det kan se ut?

 

Behöver ni stöd i att skapa en mer motståndskraftig och anpassningsbar organisation som är anpasat till utmaningar vi lever i?

 

Vårt team har lång erfarenhet av att se över organisationens behov och utifrån det skapa en organisationsstruktur som fungerar både idag och i framtiden. Vi kan stötta er med:

 

 • Organisationsdesign och skapandet av jobbprofiler
 • Workshops med era team för att skapa en känsla av delaktighet. I dessa workshops kommer teamet ha möjlighet att diskutera och utöka förståelsen för sina nuvarande eller uppdaterade roller, allt för att bättre förstå sin roll kopplat till företagets strategi nu och framåt
 • Effektiviseringsprogram för att hjälpa organisationer att se över kostnadsstrukturen och stärka organisationen framåt

Analys av organisationens välmående och strategiutveckling

Är ni redo för framtiden?

 

Vill ni veta hur er organisation positionerar sig mot nuvarande och framtida trender och förändringar på marknaden?

 

Känner ni till relevanta trender och vad ni behöver göra för att optimera verksamheten och skapa bättre affärsresultat?

 

Vill ni veta vilka områden ni behöver förbättra för att era medarbetare ska fortsätta ha ett högt engagemang?

 

Behöver ni stöd i att bygga ett framtidsorienterat arbetsgivarmärke?

 

Behöver ni stöd i att utveckla er strategi eller förbättra ert arbete inom HR, talanger och kultur?

 

Med hjälp av vår Future of Work-modell har vi tagit fram ett frågeformulär som ska användas för att bedöma hur organisationen mår.

 

Vi utformar programmet efter företagets behov, antingen med enbart enkäter eller genom att lägga till intervjuer med relevanta nyckelpersoner. Baserat på resultaten kommer ni att få en bättre förståelse för företagets styrkor och utvecklingsområden för att kunna ses som en modern framtidsorienterad arbetsgivare.

 

Vi kan erbjuda stöd i hur man arbetar med resultatet i företaget framåt. Vårt team har stor erfarenhet i utveckling av strategier inom bland annat HR, talangutveckling, kompetensutveckling, mångfald och kompensation.

 

Fråga oss om mer information!

Ledarskapsutveckling – på alla nivåer

Är företagets ledningsgrupp redo att leda en växande organisation?

 

Får ni återkoppling från organisationen om otydlig riktning samt bristande kommunikation och samarbete?

 

Vet ni vilka krav som ställs på ledningsgrupper och chefer i den föränderliga värld vi lever i?

 

Finns det en tydlig bild av vilken roll mellanchefen har

 

Vill ni öka självledarskapet hos alla era medarbetare?

 

Dessa och många andra frågor är något vi kan stötta med. Vi skapar program för ledarskapsutveckling, specifika för er organisations behov. Vi erbjuder företagsspecifika program för ledningsgrupper (både som team och individer), design och leverans av kompletta ledarskapsinsatser som t ex utbildningar, workshops och ett brett utbud av verktyg. 

Följ med på resan och bli en Future of Work organisation

Varför inte vara med oss och bygga framtidens arbetsplatser tillsammans? Börja med inspiration, analysera var ni befinner er och bygg er resa tillsammans med oss.

 • Inspirerande möte, föreläsningar och workshops om framtida trender och vad det innebär för er organisation
 • Analyser av er befintliga situation i jämförelse med framtida, strategiska mål
 • Design av strategier och genomförandeolaner för att stärka organisationen
 • Stöd med diverse aktiviteter och program för att genomföra planerna

Exempel på projekt vi kan stödja med: 

 • HR Strategier
 • Rådgivning och coaching
 • Workshops och föreläsningar
 • Självledande team design och utveckling
 • Organisatorisk design
 • Förstå dina framtida kompetensbehov
 • Att designa rätt jobbinfrastruktur för framtiden

 

 • HR Process Design
 • Arbetskraftsplanering
 • Framtida arbetsplatsmodeller/ Hybridmodeller
 • Strategier för mångfald och inklusiva arbetsplatser

 

 

… och mycket mer. Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.

10 Strategiska Trender

Mänsklig Upplevelse

Det Kollektiva Ledarskapet

Främja Mänskligt Driv & Innovation

Syftesdrivna Organisationer

Nätverksorganisationer

Jämlikhet, Inklusivitet & Mångfald

Motståndskraft & Anpassningsbarhet

Nya Roller & Färdigheter

Nytt Krig för Talanger

Diversifiering av Arbetssätt